ஆழ்வார்கள் / Azhwaargal

இது ஒரு முக்கிய அட்டவணை ஆகும். இங்கு ஆழ்வார்கள் பற்றிய குறிப்பு சொல்லப்படுகிறது.

வேதாந்த தேசிகர் என்னும் ஆச்சாரியார் எழுதிய பிரபந்த சாரம் என்ற நூலில் இருந்து ஒரு பாசுரம். இங்கு பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் பெயர்களையும், ஜகத் ஆச்சர்யமான சுவாமி ராமாநுஜரையும் தொகுத்து அருளி உள்ளார்.

வையகம் எண் பொய்கை, பூதம், பேயாழ்வார்,
மழிசையர் கோன், மகிழ் மாறன், மதுரகவிகள்,
பொய்யில் புகழ்க் கோழியர் கோன், விட்டு சித்தன்,
பூம் கோதை, தொண்டர் அடிப்பொடி, பாண் ஆழ்வார்,
ஐயன் அருள் கலியன், எதிராசர் தம்மோடு
ஆறிருவர், ஒரொருவர் தாம் செய்த
துய்ய தமிழ் இருபத்து நான்கில் பாட்டின்
தொகை நாலாராயிரமும் அடியோங்கள் வாழ்வே (17)

மணவாள மாமுனிகள் என்ற ஆச்சாரியார் தன்னுடைய உபதேசரத்ன மாலை என்ற நூலில், ஆழ்வார்களின் திரு அவதார வரிசையை சொல்கிறார்.

பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ் மழிசை
ஐயன் அருள் மாறன் சேரலர் கோன்–துய்ய  பட்ட
நாதன்  அன்பர் தாள் தூளி நற்பாணன் நற்கலியன்
ஈதிவர் தோற்றத்து அடைவாம் இங்கு (4)

This is a menu page and the discussions are about the azhwaars.

Given below is a hymn from Prabantha Saaram, a set of hymns written by Sri Vedantha Desigar, where he summarises all the tweleve Azhwaars and Swami Ramanuja, who is known as Jagath Aacharyaar (The aacharayar for the world).

Vaiyagam enn Poigai, Bootham, Peiyazhwaar – Mazhisaiyar Kon, Makizh Maaran, Madurakavigal, – Poiyil puhazh Kozhiyar Kon, Vittu Chithan, Poom Kothai, Thondaradi Podi, Paan Azhwaar, – Aiyan Arul Kaliyan, Ethiraasar thammodu – Aariruvar, Or Oruvar thaam seitha – Thuyya thamizh irupathi naankil paatin – Thogai naalaayiramum adiyongal vazhve (17)

Manavaala Maamunigal, in his collection of hymns, Upadesarathna Maalai has given the sequence of births of Azhwaars.

Poigaiyaar, Booththaar, Peyaar, pugazh Mazhisai, – Aiyan arul Maaran, Seralar Kon – Thuyaa Patta – Naathan, anbar thaal thuli, nar Paanan, nar Kaliyan – eethu ivar thotrathu adaiyvaam ingu (4)


RSS
Follow by Email
%d