பரமாத்மா / Paramathmaa

For English Version, kindly click here, thanks

நாம் நம்மை இரண்டாகப் பிரித்துக் கொண்டால் ஒன்று உயிராகவும், மற்றொன்று உடலாகவும் காணலாம். நம் உயிர் ஜீவாத்மா என்பதாகும்.    எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இயங்குகிற சக்தியை கொடுப்பது பிரம்மம் எனப்படுகின்ற பரமாத்மாவாகும்.   பரமாத்மாவே, ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்றும், விஷ்ணு என்றும், ராம கிருஷ்ண அவதாரங்களாகவும், ரங்கநாத பெருமாள் போன்ற அர்ச்சவதாரங்கள்  என்றும், ப்ரமம் என்றும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

நாம் உயிருடன் உள்ள போதும், நம் உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்த பிறகும், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பரமாத்மாவின் சொத்துக்களாகவே  உள்ளன.     அவர் எல்லா ஜீவாத்மாகளையும் தரிக்கிறார் அல்லது தாங்குகிறார்.   அதனால் அவரே எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் தந்தை ஆகிறார்.   நம் உடம்பினுள்  ஜீவாத்மா இருப்பதால்,  நாம் எல்லோரும், அவருடைய சொத்துக்களாவோம்.   இன்னும் சொல்லப்போனால் நம் உடம்பினை நமக்குக் கொடுத்ததே பரமாத்மாதான்.   அது எதற்கு என்பதே பிறகு சொல்வோம்.   அவரே நம் எல்லோருக்கும் எஜமானர்.  நாம் அவருக்கு அடிமைகள். இன்னும் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் மட்டுமே, நமக்கு எஜமானர் ஆவர்.   இப்படி உலகத்தில் உள்ள எல்லா சொத்துக்களுக்கும் அதிபதியாக பரமாத்மா உள்ளார்.     நம் எல்லோரிடமும் அவர் உள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் ஒரு உடலினை எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதுபோல் பரமாத்மாவுக்கும் ஒரு உடல் உள்ளது.    எப்படி பரமாத்மாவிற்குள் எல்லா ஜீவாதமாக்களும் அடங்கி உள்ளதோ, அதேபோல், எல்லா ஜீவாத்மாக்களின் உடல்களையும் தாங்கி இருப்பதே பரமாத்மாவின் உடலாகலாம்.   இதை மகாபாரதத்தில் குருஷேத்திர யுத்தத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா விஸ்வரூப தரிசனத்தில் தன் உடலில் எல்லா உயிர்களின் உடல்களும் அடக்கம் என்பதைக் காண்பித்தார்.

இப்படிப்பட்ட பரமாத்மா செய்யும் கருணைகளைப் பற்றி அடுத்த வலைப்பதிவில் காணாலாம்.


Paramathmaa

We can divide ourselves into two parts, one as Body and the other as Soul.    The Soul is called as Jeevathmaa.   Jeevathmaa gets the power to ‘exist’ or ‘act’ from the God, Brahmmam, or Sriman Naraynan, which is also called as Pramathmaa.

Whether we are alive, or dead, all Jeevathmaas belong to the Pramathmaa.   He carries all the Jeevathmaas and hence He is the Father for all Jeevathmaas.    Since the Jeevathmaa is within our body, we are all owned by Him, the Paramathmaa. In other words, our body itself is given by Him.  Let us look into why He has given us the body later.   But for now, He is our Boss, and we are slaves to Him.   More precisely, He is the Only Boss for all of us. So he owns all of us and all property in this Universe.  He is Pramathamaa, Brahmam, Sriman Narayanan, Sri Vishnu, Sri Ramaa, or Sri Krishnaa or Sri Ranganatha.

From the above, we can see that the Paramathmaa contains all the Jeevathmaas (souls) in Himself.    Likewise, the Paramathmaa also has a so called, Body, which is consisting of all the bodies of all the Jeevathmaas.  This is seen from the explanation of the Viswaroopam, shown by Sri Krishna Paramathmaa during the Gurushetra War in Mahabharatham.

Let us discuss about the favours extended by Paramathmaa to each and every Jeeavahmaa here.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
%d